Szkolenia

Ośrodek Szkolenia prowadzi szerokie spektrum różnego typu zajęć dydaktycznych:

 • kurs kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia,
 • kurs w zakresie uzyskania uprawnień do zabezpieczeń imprez masowych (służby: informacyjna, porządkowa, kierownicy ds. bezpieczeństwa imprez masowych),
 • kurs na licencję detektywa,
 • szkolenie w zakresie zapobiegania współczesnym zagrożeniom terrorystycznym (rozpoznanie pirotechniczne, bioterroryzm, taktyka antypodsłuchowa),
 • doskonalenie zawodowe w zakresie konwojowania wartości pieniężnych,
 • ofensywne i techniczne zasady kierowania pojazdami samochodowymi,
 • samoobrona i techniki interwencyjne.
 • doskonalenie zawodowe pracowników ochrony z zakresu wyszkolenia strzeleckiego,
 • przygotowanie kandydatów do służby w Policji.

Pracownicy Koncesjonowanej Agencji Ochrony Osób i Mienia ASTRA są szkoleni, bieżąco podnosząc swoje kwalifikacje w Ośrodku Szkolenia przy ZW Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów w Krakowie ul. Mogilska 109.

Ośrodek posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, która legitymuje się uprawnieniami pedagogicznymi.

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, akredytację na prowadzenie kształcenia w formach pozaszkolnych wydaną przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Bliższych informacji udziela Ośrodek Szkolenia tel. 888953336.

e-mail: osrodek.nszz.policjantow@wp.pl

 • szkolenia01
 • szkolenia02
 • szkolenia03
 • szkolenia04