Szkolenia

Ośrodek Szkolenia prowadzi szerokie spektrum różnego typu zajęć dydaktycznych:

 • kurs kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia,
 • kurs w zakresie uzyskania uprawnień do zabezpieczeń imprez masowych (służby: informacyjna, porządkowa, kierownicy ds. bezpieczeństwa imprez masowych),
 • kurs na licencję detektywa,
 • szkolenie w zakresie zapobiegania współczesnym zagrożeniom terrorystycznym (rozpoznanie pirotechniczne, bioterroryzm, taktyka antypodsłuchowa),
 • doskonalenie zawodowe w zakresie konwojowania wartości pieniężnych,
 • ofensywne i techniczne zasady kierowania pojazdami samochodowymi,
 • samoobrona i techniki interwencyjne.
 • doskonalenie zawodowe pracowników ochrony z zakresu wyszkolenia strzeleckiego,
 • przygotowanie kandydatów do służby w Policji.

Pracownicy Koncesjonowanej Agencji Ochrony Osób i Mieni ASTRA są szkoleni, stale podnosząc swoje kompetencje w Niepublicznym Centrum Szkolenia Zawodowego BIKART w Krakowie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13.

Ośrodek posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, która legitymuje się uprawnieniami pedagogicznymi.

Wpis do rejestru instytucji edukacyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, akredytacja na kształcenie w formach pozaszkolnych wydawanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wpis do ewidencji szkół i niepublicznych wydawanych przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Bliższe informacje udostępniane przez Ośrodek Szkolenia tel. 602332716

e-mail: www.bikart.pl   

 • szkolenia01
 • szkolenia02
 • szkolenia04
 • wizytówka kpof (2)